בכפוף לתנאי התכנית המפורטים באתר גולן טלקום www.golantelecom.co.il