בקשה לביטול עסקה

 
 

 

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

מוצרים שנרכשו במרכז הזמנות הטלפוניות ובאתר האינטרנט, ניתן להחזיר בכל אחד מסניפי הרשת בקרבת כתובת המגורים/בית העסק.

לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות:

 - שרות לקוחות בסט מובייל – בהודעה קולית בטלפון  1700-555-330

- בדואר אלקטרוני לכתובת service@bestmobile.co.il

- ניתן לגשת לכל אחד מסניפי בסט מובייל – לרשימת הסניפים

- בדואר רשום לכתובת התע"ש 14 כפר סבא לידי בסט מובייל

- בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס בתחתית עמוד זה

*בהודעת בקשה לביטול יפרט הצרכן את מס' ת.ז ומס' חשבונית.

* שליחת בקשה לביטול עסקה אינו מהווה אישור לביצוע ביטול העסקה.